Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Global English - Beginner A1

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Chọn tác giảCập nhật lần cuối 20/10/2021

0

Thông tin
  • av_timer 0:49:19 giờ học video
  • library_books 15 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Global English - Beginner A1
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên

Mục tiêu khóa học

Học phát âm cơ bản

Mô tả

Chương trình cho người mới bắt đầu với tiếng Anh

Nội dung khóa học

Mở tất cả 15 Bài học 0:49:19
Global English - Beginner A1
Unit 1 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 01a: Screen Test 0:00:00
Unit01b: How Are You 0:00:00
Unit 2 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 02a: What's The Word 0:00:00
Unit 02b: A New You 0:00:00
Unit 3 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 03a: Twins 0:00:00
Unit 03b: Surprise 0:00:00
Unit 4 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 04a: At Your Service 0:00:00
Unit 04b: Opposites Attract 0:00:00
Unit 5 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 05a: All Work And No Play 0:00:00
Unit 05b: Running 0:00:00
Unit 6 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 06a: Thanks and sorry 0:00:00
Unit 06b: Taxi Driver 0:00:00
Unit 7 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 07a: Where Am I 0:00:00
Unit 07b: Question Time 0:00:00
Unit 8 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 08a: Fridge Talk 0:00:00
Unit 08b: It's A Date 0:00:00
Unit 9 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 09a: The House 0:00:00
Unit 09b: Welcome 0:00:00
Unit 10 0:00:00 2 Bài giảng
Unit 10a: History Lesson 0:00:00
Unit 10b: Two Sides 0:00:00
5Bài khác
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %