Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Global English - Elementary A2

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Chọn tác giảCập nhật lần cuối 20/10/2021

0

Thông tin
  • av_timer 0:41:20 giờ học video
  • library_books 7 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Global English - Elementary A2
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học để đạt trình độ B1

Mô tả

Tiếng Anh dành cho trình độ Sơ Cấp

Nội dung khóa học

Mở tất cả 7 Bài học 0:41:20
Global English - Elementary A2
Unit 1 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 01: Changing Channels 0:00:00
Unit 01: Changing Situations 0:00:00
Unit 01: Questions And Answers 0:00:00
Unit 2 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 02: A Visit To New York 0:00:00
Unit 02: Three Lives 0:00:00
Unit 02: Where to stay and what to do 0:00:00
Unit 3 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 03: Animals at work 0:00:00
Unit 03: Pet hotel 0:00:00
Unit 03: Shakespeare 0:00:00
Unit 4 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 04: Breakfast 0:00:00
Unit 04: Scrambled eggs 0:00:00
Unit 04: Welcome 0:00:00
Unit 5 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 05: Channel Surfing 0:00:00
Unit 05: Film and fashion 0:00:00
Unit 05: The Hollywood sign 0:00:00
Unit 6 0:00:00 1 Bài giảng
Unit 06: Interview 0:00:00
Unit 7 0:00:00 1 Bài giảng
Unit07: Expecting a Call 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %