Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Global English - Pre Intermediate B1

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Chọn tác giảCập nhật lần cuối 07/12/2021

0

Thông tin
  • av_timer 1:07:32 giờ học video
  • library_books 10 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Global English - Pre Intermediate B1
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   3 học viên

Mục tiêu khóa học

Nâng cao trình độ tiếng Anh lên qua mức B1

Mô tả

Chương trình dành cho trình độ Tiền Trung Cấp

Nội dung khóa học

Mở tất cả 10 Bài học 1:07:32
Global English - Pre Intermediate B1
Unit 1 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 01: Iris recognition 0:00:00
Unit 01: It's a small world 0:00:00
Unit 01: Paying by touch 0:00:00
Unit 2 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 02: Eating 0:00:00
Unit 02: Tea addict 0:00:00
Unit 02: The world's favourite beverage 0:00:00
Unit 3 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 03: Art fraud 0:00:00
Unit 03: Global iWave 0:00:00
Unit 03: The faker 0:00:00
Unit 4 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 04: A brief history of climate change 0:00:00
Unit 04: Do not open 0:00:00
Unit 04: Solar power 0:00:00
Unit 5 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 05: 1984 and the birth of personal computers 0:00:00
Unit 05: Call centre 0:00:00
Unit 05: The birth of computer games 0:00:00
Unit 6 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 06: Frankenstein the origins 0:00:00
Unit 06: Frankenstein what happened next 0:00:00
Unit 06: Making contact 0:00:00
Unit 7 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 07: How stones became valuable 0:00:00
Unit 07: Local currency 0:00:00
Unit 07: Time flies 0:00:00
Unit 8 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 08: Holiday in style 0:00:00
Unit 08: Snaps 0:00:00
Unit 08: The beginning of cheap travel 0:00:00
Unit 9 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 09: Breathe in 0:00:00
Unit 09: The first heart transplant 0:00:00
Unit 09: The waiting list 0:00:00
Unit 10 0:00:00 3 Bài giảng
Unit 10: Last words 0:00:00
Unit 10: New Zealand greetings and glaciers 0:00:00
Unit 10: New Zealand a dream location 0:00:00
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher@cloudclass.edu.vn

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %